StartUpper

Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Στόχος να γίνει η κεντρική Μακεδονία η πιο φιλική περιφέρεια στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις

Για την ολοκληρωμένη στρατηγική και την αξιοποίηση σημαντικών πόρων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μιλάει ο Απόστολος Τζιτζικώστας στο Startupper Mag.  

Η παρουσία παγκόσμιων κολοσσών στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύει τους καρπούς των προσπαθειών, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία αξιοποιώντας πόρους ύψους 100 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. 

Σ.Μ. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για  την προσέλκυση επενδυτών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας;   

Α. Τζιτζικώστας: Ο στόχος που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή είναι η Κεντρική  Μακεδονία να γίνει η πιο φιλική περιφέρεια της χώρας στην επιχειρηματικότητα και στις  επενδύσεις και, παρά τις νέες προτεραιότητες που δημιούργησε η πανδημία, δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε ούτε στιγμή προς αυτήν την κατεύθυνση. Χτυπήσαμε τη γραφειοκρατία, καθώς το 85% των διοικητικών πράξεων στην περιφέρεια δεν απαιτούν πλέον  τη λεγόμενη «πολιτική υπογραφή».  

Δημιουργήσαμε την πρώτη υπηρεσία μιας στάσης  για την καινοτομία και τις επενδύσεις. Δημιουργήσαμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που λειτουργεί ως one-stop-shop για τις κινηματογραφικές παραγωγές. Κατακτήσαμε την πρωτιά σε αφίξεις τουριστών.  Είμαστε πρώτοι σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.  

Συνολικά οι εξαγωγές  μας αυξήθηκαν κατά 50%, μέσα στην οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα, στηρίζουμε τις  τοπικές επιχειρήσεις με συνολικά 349 εκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά σας αναφέρω το  πρόγραμμα «Διέξοδος», ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη περίπου 7.000  τοπικών επιχειρήσεων και 25.000 θέσεων εργασίας και τη χρηματοδότηση με 123  εκατομμύρια ευρώ των επενδυτικών σχεδίων τουριστικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων.  

Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην καινοτομία και προς αυτήν την κατεύθυνση  ήδη αξιοποιούμε πόρους ύψους 100 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται,  ενώ σχεδιάζουμε να κατευθύνουμε αντίστοιχους πόρους και στη νέα προγραμματική  περίοδο 2021- 2027.  

Ενδεικτικά και πάλι, σας αναφέρω τα «κουπόνια καινοτομίας» και  τα «κουπόνια τεχνολογίας» στις επιχειρήσεις, αλλά και την αναβάθμιση των ψηφιακών  υποδομών των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιμελητηρίων της  Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε ως τρίτο βασικό πυλώνα της οικονομίας και της  ανάπτυξης της περιοχής μας την καινοτομία, την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες, μετά τον  πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.   

S.M. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης,  ώστε να αποτελέσει η περιοχή ισχυρό πυλώνα της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών;   

Α. Τζιτζικώστας: Οι επιχειρήσεις στο χώρο της καινοτομίας διαθέτουν συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά, όπως το γεγονός ότι είναι έντασης ανθρώπινου κεφαλαίου και όχι  παγίου κεφαλαίου, μετακινούνται εύκολα και είναι πλήρως διεθνοποιημένες, άρα δεν  εγκαθίστανται κατ’ ανάγκη κοντά στις αγορές που εξυπηρετούν.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά  μετατρέπονται σε πλεονεκτήματα για τον τόπο μας, καθώς στην Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονίας έχουν την έδρα τους πέντε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και σημαντικά κέντρα έρευνας και καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουμε κορυφαίο ανθρώπινο  κεφάλαιο με επιστήμονες, ερευνητές και πολλούς δημιουργικούς ανθρώπους που θέλουν  να τολμήσουν, να επιχειρήσουν και να καινοτομήσουν.  

Όπως, λοιπόν, σας ανέφερα και  προηγουμένως, ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιούμε μια  ολοκληρωμένη στρατηγική και αξιοποιούμε σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη του  κλάδου της καινοτομίας, ενώ συμμετέχουμε και σε clusters καινοτομίας μαζί με άλλους  δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

Ήδη μπορούμε να δούμε τους πρώτους καρπούς,  καθώς παγκόσμιοι κολοσσοί, όπως μεταξύ άλλων η Pfizer, η Cisco και η Deloitte, επεν δύουν ήδη ή ετοιμάζονται να επενδύσουν στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ σημαντικός  αριθμός νέων επιστημόνων και ερευνητών, που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα  λόγω κρίσης, επιστρέφουν μετατρέποντας το brain drain σε brain gain.   

S.M. Ποιες είναι οι προσδοκίες της περιφέρειας από τη διεκδίκηση δημιουργίας  δομής του CERN στην περιοχή;   

Α. Τζιτζικώστας: Η περιφέρεια είναι ένας από τους τέσσερις αυτοδιοικητικούς φορείς παγκοσμίως, που εδώ και χρόνια έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το CERN, με τρεις βασικές κατευθύνσεις: Πρώτον, την παροχή τεχνογνωσίας από το CERN στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καινοτομίας και νέων τεχνολογιών της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Δεύτερον, τη δυνατότητα σε φοιτητές από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετέχουν σε σεμινάρια του CERN, στη Γενεύη. Και τρίτον, τη συμμετοχή των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας στους διαγωνισμούς προμηθειών του CERN. Όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποίησε μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες, προκειμένου  αυτή η νέα δυνατότητα που δημιουργήσαμε να αξιοποιηθεί με τον  πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, για τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και για το σπουδαίο ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουμε.  

Ενώ, ήδη τέσσερις σημαντικές επιχειρήσεις του τόπου μας  ανέπτυξαν νέες εμπορικές σχέσεις με το CERN και επέκτειναν τους  επιχειρηματικούς τους ορίζοντες. Και ακριβώς αυτήν την προσπάθεια  συνεχίζουμε. Έχουμε ήδη δρομολογήσει, μαζί με την Τεχνόπολη, την αναβάθμιση της συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το CERN και ταυτόχρονα διεκδικούμε τη δημιουργία  μόνιμης δομής του CERN στην περιοχή μας, για να υπάρχει ακόμα  πιο στενή και εποικοδομητική συνεργασία, με ακόμα περισσότερα  οφέλη για την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα του τόπου μας. 

S.M. Πώς οραματίζεστε την ευρύτερη περιοχή το 2030; Για  ποια ζητήματα και προτεραιότητες που έχετε θέσει για τότε  είστε αισιόδοξος και για ποια περισσότερο επιφυλακτικός;   

Α. Τζιτζικώστας: Όπως σας είπα και προηγουμένως, παρά τις  προτεραιότητες και τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία, το  έργο μας δεν σταμάτησε ούτε λεπτό. Αυτήν τη στιγμή, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί 1.036 μικρά, μεσαία και  μεγάλα έργα και δράσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε  όλους τους τομείς, από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τον πολιτισμό, τον τουρισμό, το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη.  

Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ορισμένα μόνο έργα με πρώτο την ενοποίηση και την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, ένα έργο που  οραματίστηκε, σχεδίασε και δρομολόγησε η Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονίας και το οποίο θα αποτελέσει τη νέα ταυτότητα της  πόλης.  

Επίσης, χρηματοδοτούμε με 20 εκατομμύρια ευρώ τη  δημιουργία του μεγαλύτερου Μητροπολιτικού Πάρκου στο  πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά, ενώ έχουμε εξασφαλίσει  ευρωπαϊκούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων  της ΔΕΘ. Χρηματοδοτούμε επίσης τις εργασίες προστασίας,  συντήρησης και ανάδειξης του Τύμβου Καστά και της ευρύτερης περιοχής της Αμφίπολης, καθώς και την κατασκευή του νέου  Μουσείου Βεργίνας.  

Παράλληλα, χρηματοδοτούμε την κατασκευή  18 νέων σχολείων, την εγκατάσταση σύγχρονων σταθμών  φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, την κατασκευή «Πράσινων  Σημείων» και στους 38 δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την επέκταση του Δικτύου Φυσικού Αερίου στις μεγάλες  πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, θωρακίζουμε 19 πόλεις  με μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, ξεκινήσαμε τα έργα ενάντια στη  διάβρωση των ακτών, αλλά και την αναβάθμιση του δικτύου  ηλεκτροφωτισμού σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία.  

Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων  κτιρίων, καθώς και κατοικιών στις οποίες διαμένουν συμπολίτες  μας με χαμηλά εισοδήματα. Τέλος, ξεκινήσαμε τα έργα απορρύπανσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Δυτικού Μετώπου  του Θερμαϊκού. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με συνέπεια και  μεθοδικότητα χτίζοντας την Κεντρική Μακεδονία του 2030, μια  περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη. 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις