Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

«Πατάει γκάζι» η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους με όχημα τις εφαρμογές Smart Cities- MYTILINEOS

Σε μια νέα εποχή οδηγείται η χώρα με όχημα την τεχνολογική ανάπτυξη. Κορυφαίες εταιρείες εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύονται την πρόοδο αυτή για να προσφέρουν υπηρεσίες αιχμής προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Των Θανάση Λασκούδη και Αλέξανδρου Ελευθεριάδη

 

Η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και η ανάπτυξη εφαρμογών Smart Cities αποτελούν δύο βασικούς στόχους για την Ελλάδα, καθώς μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρώτο σκέλος, δηλαδή η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους περιλαμβάνει την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους.

Αναφορικά με τις εφαρμογές Smart Cities, πρόκειται για όσες βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως το Internet of Things (IoT), το big data και η τεχνητή νοημοσύνη AI, για την παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε μια πόλη. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την ασφάλεια, την ενέργεια, τα απορρίμματα και άλλες πτυχές της ζωής μιας πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας «τρέχει» το πρόγραμμα «Smart Cities», μέσω του οποίου θα διατεθούν 320 εκατ. ευρώ για τους 332 δήμους της χώρας.

Ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και εφαρμογές Smart Cities

Η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Με τoν σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και να κάνουν την Ελλάδα μια πιο σύγχρονη και βιώσιμη χώρα.

Μερικά από τα ειδικά πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης του κράτους και των εφαρμογών Smart Cities είναι:

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του κράτους: Οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να το βοηθήσουν να προσφέρει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες, καθώς έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart traffic μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας και τη μείωση του μποτιλιαρίσματος.

Αύξηση της διαφάνειας: Άλλος ένας τομέας στον οποίο οι εφαρμογές Smart Cities έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν, είναι στον «αγώνα» για περισσότερη διαφάνεια στο κράτος, καθώς μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart government μπορεί να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πορεία των αιτήσεών τους.

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών: Καθοριστική μπορεί να είναι η συνεισφορά των εφαρμογών Smart Cities στην προσπάθεια του κράτους να πείσει τους πολίτες να εμπλακούν σε μεγαλύτερο βαθμό στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα για feedback και προτάσεις. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart city planning χρησιμοποιείται για να συγκεντρώσει απόψεις από τους πολίτες σχετικά με την ανάπτυξη της πόλης.

Βελτίωση της ασφάλειας: Σημαντικά οφέλη προσφέρουν οι εφαρμογές Smart Cities και στον τομέα της ασφάλειας των πολιτών, καθώς χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart policing μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της κίνησης και την ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων.

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης: Επιπροσθέτως, οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να βοηθήσουν το κράτος να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart energy management βοηθά στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας σε δημόσια κτίρια.

Προκλήσεις και προοπτικές

Σε κάθε περίπτωση, η συνέργεια που προκύπτει από την ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και τις εφαρμογές Smart Cities αποτελεί μια πρόκληση για την Ελλάδα, καθώς απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Η συνεργασία αυτή έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα για την Ελλάδα, καθώς μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο καθοριστικός ρόλος των μεγάλων εταιρειών

Στη μεγάλη προσπάθεια που πραγματοποιείται στη χώρα μας, δεν θα μπορούσαν να μην πρωταγωνιστούν ορισμένες εκ των κορυφαίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το STARTUPPER MAG επικοινώνησε με μερικές εξ αυτών και τους ζήτησε να τοποθετηθούν σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τις Smart Cities, όπως οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, τις προκλήσεις που θα παρουσιαστούν αλλά και τα πλεονεκτήματα για τους πολίτες.

Mytilineos: Προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες μέσω τις spin off startup Avokado

Η Mytilineos κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, η μεταλλουργία και οι κατασκευές.

Μέσω της spin off startup Avokado, η Mytilineos διευρύνει τις δραστηριότητές της και στην τεχνολογία, έχοντας ως στόχο την παροχή καθετοποιημένων υπηρεσιών, χωρίς να μένει αδιάφορη για την αγορά του εξωτερικού.

Η Avokado προσφέρει υπηρεσίες εφαρμογών πληροφορικής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ασχολείται και με το εμπόριο ηλεκτρονικού hardware και τις εφαρμογές λογισμικού.

Στόχος της είναι να προσφέρει στην αγορά καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και αναπτύσσει τις δικές της λύσεις και υπηρεσίες που βασίζονται στις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας (big data και Τεχνητή Νοημοσύνη), δίνοντας την ευκαιρία στον καταναλωτή να μπορεί να μετατραπεί και σε έναν διαδραστικό παραγωγό ενέργειας που θα μπορεί είτε να αποθηκεύει για δική του μελλοντική χρήση, είτε να διαθέτει σε τρίτους.

Τον Νοέμβριο του 2022, τα Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου, μετασχηματίστηκαν και επίσημα στην πρώτη Έξυπνη Πόλη της Ελλάδας, με την ενέργεια της Mytilineos. Στην πρότυπη κοινότητα που κατοικούν εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια οι εργαζόμενοι του ιστορικού εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος, του τομέα μεταλλουργίας της εταιρείας, μπαίνουν οι βάσεις για τις πόλεις του μέλλοντος, που θα είναι ενεργειακά αυτάρκεις, προσιτές και γιατί όχι… «έξυπνες»!

Στο STARTUPPER MAG μίλησε ο κ. Βασίλης Νικολόπουλος Co-Founder– CTO της Avokado δίνοντάς μας ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

 

STARTUPPER: Πώς μπορεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου να βοηθήσει στην ανάπτυξη των Smart Cities;

Βασίλης Νικολόπουλος: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο τις σχέσεις του πολίτη με το Δημόσιο, αλλά μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά ώστε να αναβαθμιστεί συνολικά η καθημερινότητά του. Και σε αυτό το πλαίσιο, τα Smart Cities θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο: μπορούν να συμβάλλουν δυναμικά στην αναβάθμιση της αστικής κινητικότητας (mobility), να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κάθε δήμου, μετατρέποντάς τον σε Net Zero ή ακόμα και carbon negative, να αναβαθμίσουν την επικοινωνία με τους δημότες, να εξελίξουν τις ψηφιακές υποδομές της πόλης και να δώσουν ανταποδοτικά οφέλη (active citizen engagement reward). Συμπληρωματικά, η μετατροπή των υπηρεσιών και των συναλλαγών με το Δημόσιο σε ψηφιακές ενισχύει την έννοια και ανάπτυξη των Smart Cities τόσο γιατί παράγονται νέα και περισσότερα δεδομένα που δύνανται να αξιοποιηθούν για να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες υπηρεσίες ή/και επιχειρηματικά μοντέλα σε μια έξυπνη πόλη που μέχρι πρότινος δεν ήταν εφικτά, όσο και επειδή επιπρόσθετα «εκπαιδεύει» την κοινωνία στην ψηφιακή διάδραση με την ευρύτερη κοινότητα μιας έξυπνης πόλης, δημιουργώντας μια «ποιοτικότερη» δημοκρατία, καθώς δεν υπάρχουν αποκλεισμοί και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν στα κοινά, να επωφεληθούν από τις ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς και να συνεισφέρουν με ιδέες, ανατροφοδότηση και δεδομένα.

STARTUPPER: Ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές Smart Cities;

Βασίλης Νικολόπουλος: H μεγαλύτερη πρόκληση είναι το επίπεδο τεχνολογικής δια-λειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων όπως επίσης και το επίπεδο ωριμότητας των χρηστών/δημοτών να υιοθετήσουν προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες και να προσαρμόσουν τις συμπεριφορές τους ως πολίτες αντίστοιχα. Επίσης η χρηματοδότηση των έργων είναι μια πρόκληση, καθώς πέρα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που ενισχύουν οικονομικά αυτά τα έργα, δεν υπάρχει ακόμα διακριτό πλαίσιο που θα μπορούσε να καλλιεργήσει και άλλα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία θα επέτρεπαν π.χ. σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε υλοποίηση έργων έξυπνων πόλεων, προσβλέποντας σε έσοδα από τη μετέπειτα λειτουργία/διαχείρισή τους.

STARTUPPER: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών Smart Cities για τους πολίτες;

Βασίλης Νικολόπουλος: Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και ήδη ξεχωρίζουν αυτά που αφορούν τον τομέα της κινητικότητας, της υγείας, της εξοικονόμησης ενέργειας, των ανταποδοτικών οφελών και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Όπως μάθαμε και από το πιλοτικό πρόγραμμα της MYTILINEOS Smart Cities που αναπτύχθηκε στον πρότυπο οικισμό των Άσπρων Σπιτιών, θα μπορούσε κανείς να πει με μια λέξη η βιωσιμότητα. Τόσο περιβαλλοντικά, αφού μια έξυπνη πόλη διαχειρίζεται τους φυσικούς της πόρους (όπως ενέργεια, νερό, κ.ά.) και το περιβάλλον (αέρια θερμοκηπίου, σκουπίδια, κ.λπ.) με έξυπνο και αποδοτικότερο τρόπο, όσο και κοινωνικά, αφού ενισχύει τη συμμετοχικότητα και αίρει κοινωνικούς αποκλεισμούς. Αλλά και σε επίπεδο διακυβέρνησης, αφού όλοι οι πολίτες δύνανται να συμμετέχουν σε κοινοτικές διαβουλεύσεις και στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Οι δυνατότητες είναι ανεξάντλητες και καθώς εξελίσσονται η τεχνολογία και το AI πιστεύουμε ότι σύντομα θα μπορούν να προστεθούν και νέα εργαλεία τα οποία θα δημιουργήσουν περαιτέρω οφέλη για τους πολίτες.

STARTUPPER: Πώς μπορούν οι εταιρείες να προσεγγίσουν τις δημόσιες αρχές για να συνεργαστούν για την ανάπτυξη εφαρμογών Smart Cities;

Βασίλης Νικολόπουλος: Δημόσιο και ιδιωτικός τομέας μπορούν και πρέπει να συνεργαστούν για την εξέλιξη αυτού του τόσο συναρπαστικού πεδίου. Ήδη μπορούν να αξιοποιηθούν ευκαιρίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και των διαφόρων ψηφιακών δράσεων των εκάστοτε υπουργείων, όπως επίσης και μέσω του εργαλείου των ΣΔΙΤ. Επίσης, οι ΟΤΑ μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να εξελιχθούν οι υπηρεσίες έξυπνων πόλεων αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή και τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό και επιτυχημένο τέτοιο παράδειγμα είναι τα έργα ενεργειακής εξοικονόμησης μέσω έξυπνου οδοφωτισμού, όπου εταιρείες αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν και λειτουργήσουν τέτοια έργα, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση».

STARTUPPER: Ποιες είναι οι τάσεις στον τομέα των εφαρμογών Smart Cities;

Βασίλης Νικολόπουλος: Αυτή τη στιγμή μεγάλο trend είναι το Net Zero city (ουδετεροποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος), το smart mobility και η έξυπνη αστική κινητικότητα, όπως επίσης και τα προγράμματα επιβράβευσης των δημοτών (Smart city loyalty and rewarding systems). Επίσης τα έργα πρόληψης πολιτικής προστασίας (πρόβλεψη πυρκαγιών, πλημμυρών, κ.λπ.) όπως επίσης και έργα ανανεώσιμων, έξυπνων και αυτόνομων ενεργειακών κοινοτήτων. Η Mytilineos μέσω της Startup Avokado, προσφέρει ήδη λύσεις για ενεργειακή εξοικονόμηση με τις λύσεις AVOS™,AVOΧ™καιAVOKADO AI™ που καλύπτουν τις ανάγκες παραγωγών και καταναλωτών (prosumers) ενέργειας για μείωση του κόστους ενέργειας, αλλά και του ανθρακικού αποτυπώματος.

STARTUPPER: Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί έναν από τους βασικότερους κινδύνους της εποχής μας, είναι μονόδρομος η μετάβαση στις Smart Cities για την ενεργειακή εξοικονόμηση;

Βασίλης Νικολόπουλος: Προφανώς και η απάντηση είναι ναι. Ήδη 6 ελληνικοί δήμοι βρίσκονται στο πρόγραμμα με τις 100 βιώσιμες πόλεις της Ευρώπης και όλο και περισσότεροι μπαίνουν στο Net Zero objective με τη βοήθεια των ΑΠΕ, της ψηφιοποίησης της ενέργειας και των ενεργειακών κοινοτήτων. Έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ τη μετάβαση και η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουμε αυξάνεται εκθετικά, με κάθε ημέρα που καθυστερούμε την υλοποίηση έργων έξυπνων και βιώσιμων πόλεων.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #42

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις