Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Παγκρήτια Τράπεζα: Σε νέα τροχιά ανάπτυξης

Μετά από ενάμιση περίπου χρόνο εντατικής προετοιμασίας, η Παγκρήτια Τράπεζα υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αντώνη Βαρθολομαίου, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη απορρόφηση της HSBC στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας ένα νέο τραπεζικό οργανισμό με περισσότερους από 800 εργαζόμενους, ενεργητικό που ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ και κυρίως ένα διευρυμένο πανελλαδικό δίκτυο 60 και πλέον καταστημάτων, για την εξυπηρέτηση των άνω των 300 χιλιάδων πελατών της.

Το 2023 αποτελεί μια ιστορική χρονιά για την Παγκρήτια Τράπεζα, καθώς σηματοδοτήθηκε από την επιτυχημένη απορρόφηση των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα. Μάλιστα, πρόκειται να «κλείσει» με μια ακόμη απορρόφηση, αυτή του δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά από ενάμιση περίπου χρόνο εντατικής προετοιμασίας, η Παγκρήτια Τράπεζα υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αντώνη Βαρθολομαίου, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη απορρόφηση της HSBC στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας ένα νέο τραπεζικό οργανισμό με περισσότερους από 800 εργαζόμενους, ενεργητικό που ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ και κυρίως ένα διευρυμένο πανελλαδικό δίκτυο 60 και πλέον καταστημάτων, για την εξυπηρέτηση των άνω των 300 χιλιάδων πελατών της.

Προϊόντα και υπηρεσίες αιχμής

Με προϊόντα και υπηρεσίες αιχμής το Wealth Μanagement, το Corporate Banking και το Treasury, η νέα ισχυρή Παγκρήτια Τράπεζα αξιοποιεί τη διεθνή τεχνογνωσία των στελεχών της HSBC και την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της Παγκρήτιας από την ελληνική αγορά, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη και προστιθέμενη αξία για τον Οργανισμό και τους πελάτες της.

Ειδικότερα, στον τομέα του Wealth Management η τράπεζα ισχυροποίησε τη θέση της μετά την ενοποίηση με την HSBC, παρέχοντας πλέον στο πελατολόγιό της εξατομικευμένη συμβουλευτική και αξιόπιστες επενδυτικές προτάσεις, διασφαλίζοντάς τους παράλληλα πρόσβαση σε πλήθος προϊόντων αναγνωρισμένων διεθνών επενδυτικών Οίκων, μέσα από υψηλής αξίας επενδυτικές πλατφόρμες που υποστηρίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογικές καινοτομίες.

Αντιλαμβανόμενη τη δυναμική της ναυτιλιακής αγοράς, η Τράπεζα προχώρησε επίσης στη δημιουργία της νέας διεύθυνσης Ναυτιλιακής Τραπεζικής, με σκοπό τη στήριξη της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα που καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες μικρού και μεσαίου μεγέθους ναυτιλιακών εταιρειών.

Προηγήθηκε ο εκσυγχρονισμός του λειτουργικού της μοντέλου, βάσει του οποίου η Παγκρήτια, χωρίς να απομακρυνθεί από την τοπική της ταυτότητα, εξελίχθηκε σε μία ολοκληρωμένη εμπορική τράπεζα με τη συνδρομή έμπειρων και ικανών διοικητικών στελεχών.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τον νέο Οργανισμό ο οποίος επενδύει σε σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για την αξιοποίηση και εξέλιξη των δεξιοτήτων όλων των στελεχών του, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας πελατοκεντρικής κουλτούρας, την τεχνογνωσία στα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, καίρια ζητούμενα του πελατειακού κοινού.

Οι προτεραιότητες του Επιχειρηματικού Σχεδίου

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αντώνης Βαρθολομαίος, συνόψισε τις προτεραιότητες της Τράπεζας, όπως διατυπώνονται στο πενταετές Επιχειρηματικό Σχέδιο:

-Αύξηση των λειτουργικών εσόδων και προμηθειών με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
-Εξορθολογισμός του δικτύου των καταστημάτων και συνέχιση της επέκτασης σε όλη την Ελλάδα.
-Εξυγίανση του ισολογισμού, μέσω ενός αποτελεσματικού πλάνου οργανικής διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και μέσω τιτλοποιήσεων, σε αναμονή και της ενεργοποίησης του νέου Προγράμματος Ηρακλής.
-Διαμόρφωση και ανάπτυξη μιας σύγχρονης οργανωτικής δομής και ενός δυναμικού επιχειρηματικού μοντέλου με άξονες τη σταδιακή ενσωμάτωση και υιοθέτηση αρχών και πρακτικών ESG σε όλο το εύρος των λειτουργιών της και τις σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα και εφαρμογές για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.
-Έμφαση στην εταιρική διακυβέρνηση και αναβάθμιση των λειτουργιών Διαχείρισης Κινδύνων, Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας

Η επερχόμενη απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας θα δημιουργήσει για την Παγκρήτια Τράπεζα μία ισχυρή βάση στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ θα ενισχύσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο με περίπου 250 εκατ. ευρώ και τις καταθέσεις με επιπλέον 190 εκατ. ευρώ.

Στόχος της Παγκρήτιας Τράπεζας παραμένει η δημιουργία του 5ου πόλου στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας την προοπτική της κοινής πορείας με την Attica Bank, συμμετείχε στην πρόσφατη Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, συνδράμοντας στη διαμόρφωση της βάσης για τη συνένωση των δύο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε έναν υγιή, ισχυρό και ανταγωνιστικό οργανισμό που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς, με εναλλακτικές επιλογές για ιδιώτες και επιχειρήσεις και θα δημιουργεί αξία για τους ανθρώπους του, τους πελάτες, τους μετόχους και την κοινωνία.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #42

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις