Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

«Πατάει γκάζι» η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους με όχημα τις εφαρμογές Smart Cities – NOVOVILLE

Σε μια νέα εποχή οδηγείται η χώρα με όχημα την τεχνολογική ανάπτυξη. Κορυφαίες εταιρείες εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύονται την πρόοδο αυτή για να προσφέρουν υπηρεσίες αιχμής προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Των Θανάση Λασκούδη και Αλέξανδρου Ελευθεριάδη

 

Η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και η ανάπτυξη εφαρμογών Smart Cities αποτελούν δύο βασικούς στόχους για την Ελλάδα, καθώς μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρώτο σκέλος, δηλαδή η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους περιλαμβάνει την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους.

Αναφορικά με τις εφαρμογές Smart Cities, πρόκειται για όσες βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως το Internet of Things (IoT), το big data και η τεχνητή νοημοσύνη AI, για την παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε μια πόλη. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την ασφάλεια, την ενέργεια, τα απορρίμματα και άλλες πτυχές της ζωής μιας πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας «τρέχει» το πρόγραμμα «Smart Cities», μέσω του οποίου θα διατεθούν 320 εκατ. ευρώ για τους 332 δήμους της χώρας.

Ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και εφαρμογές Smart Cities

Η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Με τoν σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και να κάνουν την Ελλάδα μια πιο σύγχρονη και βιώσιμη χώρα.

Μερικά από τα ειδικά πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης του κράτους και των εφαρμογών Smart Cities είναι:

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του κράτους: Οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να το βοηθήσουν να προσφέρει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες, καθώς έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart traffic μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας και τη μείωση του μποτιλιαρίσματος.

Αύξηση της διαφάνειας: Άλλος ένας τομέας στον οποίο οι εφαρμογές Smart Cities έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν, είναι στον «αγώνα» για περισσότερη διαφάνεια στο κράτος, καθώς μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart government μπορεί να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πορεία των αιτήσεών τους.

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών: Καθοριστική μπορεί να είναι η συνεισφορά των εφαρμογών Smart Cities στην προσπάθεια του κράτους να πείσει τους πολίτες να εμπλακούν σε μεγαλύτερο βαθμό στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα για feedback και προτάσεις. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart city planning χρησιμοποιείται για να συγκεντρώσει απόψεις από τους πολίτες σχετικά με την ανάπτυξη της πόλης.

Βελτίωση της ασφάλειας: Σημαντικά οφέλη προσφέρουν οι εφαρμογές Smart Cities και στον τομέα της ασφάλειας των πολιτών, καθώς χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart policing μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της κίνησης και την ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων.

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης: Επιπροσθέτως, οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να βοηθήσουν το κράτος να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart energy management βοηθά στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας σε δημόσια κτίρια.

Προκλήσεις και προοπτικές

Σε κάθε περίπτωση, η συνέργεια που προκύπτει από την ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και τις εφαρμογές Smart Cities αποτελεί μια πρόκληση για την Ελλάδα, καθώς απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Η συνεργασία αυτή έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα για την Ελλάδα, καθώς μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο καθοριστικός ρόλος των μεγάλων εταιρειών

Στη μεγάλη προσπάθεια που πραγματοποιείται στη χώρα μας, δεν θα μπορούσαν να μην πρωταγωνιστούν ορισμένες εκ των κορυφαίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το STARTUPPER MAG επικοινώνησε με μερικές εξ αυτών και τους ζήτησε να τοποθετηθούν σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τις Smart Cities, όπως οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, τις προκλήσεις που θα παρουσιαστούν αλλά και τα πλεονεκτήματα για τους πολίτες.

Novoville: Με εμπειρία σε πάνω από 80 δήμους σε 5 ευρωπαϊκές χώρες

Η Novoville είναι μια Startup με Έλληνες founders και έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο η οποία ασχολείται με το GovTech και την επικοινωνία των δημοτικών αρχών με τους κατοίκους της πόλης. Ιδρύθηκε το 2016 από τον Φώτη Ταλαντζή και τον Ηρακλή Μπουραντά και μετράει ήδη 45 συνεργασίες με δήμους εντός και εκτός Ελλάδας.

Η Novoville είναι μια νεοφυής εταιρεία με εμπειρία σε πάνω από 80 δήμους σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Η πλατφόρμα που έχει αναπτύξει χαρακτηρίζεται από καινοτομία γιατί συνδυάζει αποτελεσματικά τεχνολογίες που μπορούν να δουλέψουν σε κάθε δήμο και είναι χρήσιμες σε κάθε δημότη.

Όραμα και στόχος της είναι να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και να μετασχηματίσει τις δημοτικές υπηρεσίες καθιστώντας τες περισσότερο προσβάσιμες και αποτελεσματικές με επίκεντρο το δημότη. Έχει αναδειχθεί ως μία από τις 10 καλύτερες Startup εταιρείες της Ευρώπης στον τομέα του Government Technology (GovTech).

Ένας από τους τομείς που διαθέτει σπουδαία εμπειρία είναι της αστικής κινητικότητας, που αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο επενδύσεων και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών παγκοσμίως. Σήμερα, διαχειρίζεται τη στάθμευση σε 17 πόλεις της Ελλάδας, της Μ. Βρετανίας και της Κύπρου.

Στο STARTUPPER MAG μίλησε ο κ. Ηρακλής Μπουραντάς Co-Founder & COO της Novoville.

 

STARTUPPER: Πώς μπορεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου να βοηθήσει στην ανάπτυξη των Smart Cities;

Ηρακλής Μπουραντάς: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με το κράτος, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και δημιουργώντας καλύτερες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες. Θα πρέπει δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες να εξελιχθούν σε πολιτοκεντρικές, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας.

Αυτό προϋποθέτει μία σειρά από τομές, που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τόσο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων και τη διάθεση νέων ψηφιακών υπηρεσιών όσο και στην απλοποίηση των διαδικασιών. Η εμπειρία μας από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εξαιρετικά χρήσιμη και αν έπρεπε να εστιάσω σε κάποια βασικά ζητήματα αυτά θα ήταν η διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση των συστημάτων του δημόσιου τομέα, η διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και η χρήση ανοικτών προτύπων και διεπαφών.

Η ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων προϋποθέτει σε μεγάλο βαθμό τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Δημοσίου και δη των δήμων. Λειτουργεί ως κοινός παρονομαστής που προλειαίνει το έδαφος τόσο σε επίπεδο κουλτούρας και εξοικείωσης των χρηστών (δημόσιοι λειτουργοί/πολίτες) όσο και σε επίπεδο τεχνολογικών εφαρμογών και νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

 

STARTUPPER: Ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές Smart Cities;

Ηρακλής Μπουραντάς: Οι κυριότερες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές Smart Cities στην Ελλάδα αφορούν τόσο τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα που ανέφερα παραπάνω, όσο και τον θεσμικό του εκσυγχρονισμό.

Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, είναι σημαντικό να διευκολυνθεί με διάφορους τρόπους η συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών με μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν πολύ μικρή συμβολή/συμμετοχή στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν σημαντικά τα σχετικά κόστη και, ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αυτές θα λειτουργήσουν ως φορείς καινοτομίας σε ένα τομέα (GovTech) που έχει μείνει πίσω σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας.

 

STARTUPPER: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών Smart Cities για τους πολίτες;

Ηρακλής Μπουραντάς: Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο βασικός στόχος κάθε νέας ψηφιακής υπηρεσίας smart city που απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της εμπειρίας που απολαμβάνει ένας πολίτης στον τόπο που διαμένει ή επισκέπτεται. Σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι η παραγωγή χρήσιμων δεδομένων που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης, προλαμβάνουν έκτακτα συμβάντα (φυσικές καταστροφές, κ.ά.) και συμβάλλουν σε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης μετρήσιμων στόχων (π.χ. μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, κ.ά.). Σε ένα μικροσκοπικό, λοιπόν, πλαίσιο οι εφαρμογές έξυπνων πόλεων πρέπει να ικανοποιούν τους παραπάνω βασικούς στόχους.

Η εμπειρία από τη συνεργασία μας με περισσότερους από 80 δήμους σε 5 χώρες καταδεικνύει ότι απαιτείται εκπαίδευση και προετοιμασία των χρηστών (υπαλλήλων/πολιτών) για να αγκαλιάσουν και να αξιοποιήσουν τεχνολογίες και εφαρμογές έξυπνων πόλεων. Πρέπει δηλαδή να απαντηθεί πειστικά το ερώτημα: What’s in it for me/ πώς είναι χρήσιμο για μένα;  Δυστυχώς, βλέπουμε πολύ συχνά να επενδύονται σημαντικοί πόροι σε τεχνολογίες και εφαρμογές έξυπνων πόλεων που τελικά δεν αξιοποιούνται από τους τελικούς αποδέκτες.

 

STARTUPPER: Ποιες είναι οι τάσεις στον τομέα των εφαρμογών Smart Cities;

Ηρακλής Μπουραντάς: Οι συνεχώς μειούμενοι διαθέσιμοι πόροι, η κλιματική αλλαγή αλλά και η υφιστάμενη ενεργειακή κρίση κάνουν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης έξυπνων λύσεων που συμβάλλουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πόλεων. Η βιώσιμη μετακίνηση και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες πόλεις παγκοσμίως.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζει οριζόντια όλες τις εφαρμογές και τεχνολογίες έξυπνων πόλεων σε βαθμό που δεν μπορούμε ακόμα να αναλογιστούμε. Σε κάθε vertical του φάσματος των τεχνολογιών Smart Cities βλέπουμε διαρκώς νέες εφαρμογές και λύσεις που στο παρελθόν δεν είχαμε καν φανταστεί. Είναι λοιπόν δύσκολο να προβλέψουμε το βαθμό ωρίμανσης και πρακτικής αξιοποίησης των εφαρμογών αυτών ειδικά αν αναλογιστούμε ότι όλο το υπόλοιπο υπόβαθρο (δημόσιος τομέας, πολίτες κ.ά.) δεν μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει τις εξελίξεις αυτές.

Κλείνοντας, θα επικαλεστώ πάλι την εμπειρία μας και θα εστιάσω στον τομέα της αστικής κινητικότητας, που αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο επενδύσεων και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών παγκοσμίως. Σήμερα, διαχειριζόμαστε τη στάθμευση σε 17 πόλεις της Ελλάδας, της Μ. Βρετανίας και της Κύπρου. Η στάθμευση κάποτε αποτελούσε έναν μεμονωμένο τομέα της ζωής σε μια πόλη. Αυτό έχει αλλάξει άρδην και η στάθμευση είναι σημαντικός άξονας των συνδυαστικών μετακινήσεων, όπου η τεχνολογία και δη η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συνδυαστική λειτουργία ετερογενών συστημάτων, μεθόδων και μέσων μετακίνησης.

 

STARTUPPER: Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί έναν από τους βασικότερους κινδύνους της εποχής μας, είναι μονόδρομος η μετάβαση στις Smart Cities για την ενεργειακή εξοικονόμηση;

Ηρακλής Μπουραντάς: Οι τεχνολογίες και εφαρμογές έξυπνων πόλεων μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή εξοικονόμηση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θα επικαλεστώ και στο σημείο αυτό την εκτεταμένη εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου, φέρνοντας ως παράδειγμα το στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση της Σκωτίας να μηδενίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2045.

Οι μεταφορές και οι κατοικίες είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις σύγχρονες πόλεις. Συνεπώς, τεχνολογίες που επιτρέπουν τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε αυτούς τους τομείς θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη των έξυπνων πόλεων.

Και στους παραπάνω τομείς, όμως, απαιτούνται η ωρίμανση των τεχνολογιών, η κατάλληλη προώθησή τους στους τελικούς χρήστες και η αξιοποίησή τους με τα απαραίτητα κίνητρα. Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει για την κυβέρνηση της Σκωτίας ένα πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει την καταγραφή της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων, καθώς παρέχει και εργαλεία ώστε οι ιδιοκτήτες των κατοικιών να μπορέσουν εξατομικευμένα να δημιουργήσουν ένα πλάνο ενεργειακής αναβάθμισης για τις οικίες τους. Αυτό θεωρείται ένα πρώτο βήμα ωρίμανσης, ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση μετά το 2026 να διαθέσει περισσότερο από 5 δισ. λίρες στις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #42

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις