Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

REMOTELIA: Θαλάσσιος ψηφιακός μετασχηματισμός με «όχημα» τα drones

Οι πρωταγωνιστές του ελληνικού οικοσυστήματος των drones μιλούν αποκλειστικά στο STARTUPPER MAG και εξηγούν πώς η επαναστατική τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα διαμορφώσει το μέλλον μας

Το «ταξίδι» της REMOTELIA ξεκίνησε το 2020 από μια ομάδα συνεργατών που προέρχεται από τη ναυτιλία, η οποία αναζητούσε καινοτόμες τεχνικές για να μειώσουν το χρόνο διεξαγωγής των αναγκαίων επιθεωρήσεων οι οποίοι προβλέπονται από τους κανονισμούς, να ελαχιστοποιήσουν το κίνδυνο ατυχήματος και να βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων για ακόμα καλύτερες αποφάσεις (decision-making data).

Μάλιστα, το 2021 η εταιρεία πιστοποιήθηκε από τον BUREAU VERITAS για υπηρεσίες οπτικής επιθεώρησης (close-up visual inspections) με χρήση drones και τηλεκατευθυνόμενων υποβρυχίων τύπου ROV σε χώρους φορτίου, δεξαμενές έρματος (cargo & ballast compartments), όπως και για επιθεωρήσεις γάστρας (underwater inspection techniques).

Οι υπηρεσίες της REMOTELIA είναι εστιασμένες στην επιθεώρηση εσωτερικών διαμερισμάτων (enclosed spaces) οι οποίες με τις παραδοσιακές τεχνικές είναι επικίνδυνες, χρονοβόρες και, ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου, αρκετά κοστοβόρες. O σκοπός της εταιρείας δεν είναι απλά η βελτίωση των συνθηκών της επιθεώρησης σε σχέση με τις παραδοσιακές διαδικασίες, αλλά, πρωτίστως, η δημιουργία ποιοτικών δεδομένων που θα βοηθούσαν στο σχηματισμό στατιστικών μοντέλων για πρόβλεψη ανωμαλιών, στοχεύοντας στη μείωση του κόστους προληπτικής συντήρησης και επισκευών, που αποτελούν το 10-20% του ετήσιου λειτουργικού κόστους.

Παρά το γεγονός ότι η κύρια δραστηριότητα της REMOTELIA είναι η ναυτιλία, η εταιρεία επιχειρεί και στην επιθεώρηση εσωτερικών χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με τεχνικές που προσαρμόζονται στις αναγκαίες του πρωτοκόλλου επιθεωρήσεων και επισκευών που εναρμονίζεται η εγκατάσταση.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Remotelia συνεργάζεται με την εταιρεία drones Flybotix για τις επιθεωρήσεις.

Στο STARTUPPER MAG μίλησε ο Founder της REMOTELIA, Ιωάννης Σεργής 

STARTUPPER MAG: Πώς μπορούν τα drones να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων;

Ιωάννης Σεργής: Τα drones μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής προληπτικά και αποτρεπτικά, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η χρήση άλλων μέσων είναι αποδεδειγμένα χρονοβόρα και κοστοβόρα. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής:

Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης και διαχείριση καταστροφών:

Τα ΣμηΕΑ μπορούν να ανταποκριθούν σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όπου η ταχεία αξιολόγηση αποτελεί τον κύριο παράγοντα για σωστή και στοχευμένη αντίδραση. Όπως για παράδειγμα, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, βιομηχανικά ατυχήματα, πλημμύρες κ.τ.λ. Μπορούν να παραδώσουν ιατρικές προμήθειες, να εκτιμήσουν τις ζημιές και να βοηθήσουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σώζοντας ενδεχομένως ζωές και μειώνοντας τους χρόνους απόκρισης στο ελάχιστο δυνατό.

Υγειονομική περίθαλψη και ιατρικές υπηρεσίες:

Τα drones μπορούν να μεταφέρουν ιατρικές προμήθειες, αίμα, ακόμη και όργανα για μεταμόσχευση γρήγορα και αποτελεσματικά σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές. Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για την παροχή έγκαιρης ιατρικής βοήθειας σε αγροτικές περιοχές ή όσες επλήγησαν από καταστροφές.

Παρακολούθηση και συντήρηση υποδομής:

Τα drones εξοπλισμένα με κάμερες και αισθητήρες υψηλής ανάλυσης μπορούν να επιθεωρήσουν κρίσιμες υποδομές όπως γέφυρες, δρόμους, καλώδια ηλεκτροδότησης και αγωγούς, πλοία και λιμάνια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ό,τι άλλο απαιτεί επιθεώρηση και συντήρηση. Ο προληπτικός έλεγχος με χρήση drones βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα ασφαλέστερες υποδομές.

STARTUPPER MAG: Πώς μπορούν τα drones να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές;

Ιωάννης Σεργής: Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η χρήση drones βοηθά στη ευκολότερη και οικονομικότερη συλλογή ποιοτικών δεδομένων. Όμως αυτά είναι συχνά μη δομημένα (unstructured data) και μερικές φορές δεν είναι καν χρηστικά. Όταν λοιπόν μιλάμε για επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και απόδοση εννοούμε μια σύνθεση συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αυτών (post-processing). Παρατηρούμε λοιπόν τον τελευταίο καιρό μια ραγδαία αύξηση λογισμικών που επιχειρούν να μετατρέψουν αυτά τα δεδομένα σε επιχειρησιακές αποφάσεις (smart decisions) είτε με τη χρήση της πολυσυζητημένης «τεχνητής νοημοσύνης» είτε μέσα από εξειδικευμένους αλγορίθμους.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου η αποδοτικότητα και επιχειρησιακές αποφάσεις είναι υψίστης σημασίας, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επανασχεδιάσουν το στρατηγικό τους πλάνο με τη βοήθεια συμβούλων τεχνολογίας και να επενδύσουν σε εξειδικευμένους τύπους drones αλλά και λογισμικών για ριζική αναδιάρθρωση των εσωτερικών τους διαδικασιών.

 

STARTUPPER MAG: Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα drones;

Ιωάννης Σεργής: Ενώ η χρήση drones έχει πολυάριθμα προτερήματα, τρεις βασικές προκλήσεις απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Επιγραμματικά αναφέρω:

α) Νομοθεσία και προσωπικά δεδομένα. Οι πτήσεις κρύβουν κίνδυνους, συχνά μη αναγνωρίσιμους. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετή προσπάθεια σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι σε πλήρη εναρμονισμό με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογία των drones και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία γραφειοκρατικών διαδικασιών και σύγχυσης όταν παρέχονται υπηρεσίες σε διαφορετικές χώρες. Μεγάλο θέμα παραμένει και η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων που ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί σε πρακτικό επίπεδο.

β) Τεχνολογικοί περιορισμοί. Ο περιορισμένος χρόνος πτήσης των περισσοτέρων drones ως αποτέλεσμα της στασιμότητας στην τεχνολογία των μπαταριών είναι βασική πρόκληση, όπως επίσης και η περιορισμένη μεταφορική ικανότητα σε βάρος και διαστάσεις. Σε αυτό να προσθέσουμε την ευαισθησία των drones σε καιρικές συνθήκες που μειώνουν την αποδοτικότητά τους και την ευκολία χειρισμών.

γ) Κουλτούρα και έλλειψη υψηλά εκπαιδευμένου προσωπικού. Τα drones συχνά αντιμετωπίζονται με δυσπιστία ειδικά στο κομμάτι της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αλλά και του παραγόμενου θορύβου. Επίσης, η έλλειψη πραγματικά εκπαιδευμένου προσωπικού με επαγγελματική δεοντολογία και αυστηρά κριτήρια ως προς την ασφάλεια είναι εξέχουσα πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

 

STARTUPPER MAG: Πώς θα εξελιχθούν τα drones στο μέλλον και σε ποιους τομείς;

Ιωάννης Σεργής: Μεγαλύτερη αυτονομία και υψηλότερη ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, όπως επίσης ποιοτικότεροι αισθητήρες για μεγαλύτερη ακρίβεια στη συλλογή δεδομένων αλλά και αποφυγή εμποδίων, είναι οι βάσεις για τα drones του μέλλοντος. Θεωρώ ότι εκεί που πραγματικά θα επέλθει επανάσταση είναι στο τομέα των μεταφορών όπου ειδικά κατασκευασμένα drones υψηλής μεταφορικής ικανότητας θα αντικαταστήσουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις συμβατικές εμπορικές πτήσεις μεταφοράς αγαθών.

Όμως, για να φτάσουμε ως εκεί, είναι απαραίτητη η δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων πρωτοκόλλων επικοινωνίας μεταξύ των drones και τον χειριστών, ειδικά για πτήσεις που πραγματοποιούνται χωρίς οπτική επαφή.

 

STARTUPPER MAG: Πώς μπορούν τα drones να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος;

Ιωάννης Σεργής:  Ήδη βλέπουμε εντυπωσιακά ΣμηΕΑ με διαφορετικά χαρακτηριστικά να βγαίνουν στην αγορά σε ετήσια βάση. Τεχνικά είμαστε σε θέση να επιτηρήσουμε και να αναλύσουμε μεγάλες εκτάσεις, π.χ. δάση ή θαλάσσιες περιοχές. Να χαρτογραφήσουμε με ακρίβεια πληθυσμούς άγριας φύσης, να ανιχνεύσουμε παράνομη υλοτομία ή οικοδόμηση, ποιοτικά χαρακτηριστικά εδάφους, θαλάσσια ρύπανση, πυκνότητα κυκλοφορίας πάνω από τον αστικό ιστό κ.τ.λ.

Αυτό που όμως πραγματικά λείπει είναι ένα ευρέως αποδεκτό «οικοσύστημα», όπου θα επιτρέπει ένα σμήνος από ΣμηΕΑ διαφορετικών χαρακτηριστικών να πετά σε απόλυτο συντονισμό, λαμβάνοντας «έξυπνες και αυτοματοποιημένες» αποφάσεις. Σήμερα, βλέπουμε τέτοιες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά προς στιγμήν δεν έχουν φτάσει σε εμπορική διαθεσιμότητα.

 

STARTUPPER MAG: Δείχνει ρεαλιστικό ένα μέλλον στο οποίο τα drones θα υποκαταστήσουν πλήρως την παραδοσιακή μορφή ελέγχου και επιθεώρησης πλοίων ή και κατασκευαστικών project;

Ιωάννης Σεργής: Η χρήση drones στα εσωτερικά διαμερίσματα πλοίων (π.χ. δεξαμενές/κύτη φορτίων, διαμερίσματα έρματος κ.τ.λ.) απαιτεί μια τελείως διαφορετική προσέγγιση λόγω κυρίως της έλλειψης GPS. Τα industrial indoor drones έχουν αποδείξει της υπεροχή τους στους προληπτικούς ελέγχους (close up inspections) με ποιοτικότερα δεδομένα, χαμηλό κόστος και χρόνο επιθεώρησης και υψηλότατη ασφάλεια. Όμως, το δύσκολο πτητικό περιβάλλον και η περιπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου δεν επιτρέπει ακόμα την πλήρη αντικατάσταση των παραδοσιακών μορφών ελέγχου. Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να περάσουμε σε πλήρως αυτοματοποιημένες πτήσεις εσωτερικών χώρων, να αναπτυχθούν λογισμικά ανάλυσης δεδομένων πιστοποιημένα από τους νηογνώμονες όπως επίσης τα drones να ενσωματώσουν μηχανισμούς μέτρησης πάχους λαμαρίνας. Τμηματικά μερικά από αυτά τα προαπαιτούμενα υπάρχουν ή αναπτύσσονται, αλλά θα τολμήσω να προβλέψω ότι εντός 10ετίας, η τεχνολογία των drones θα μπορεί όχι μόνο να αντικαταστήσει πλήρως αλλά και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων προς όφελος της ναυτιλιακής κοινότητας.

 

 

Το αφιέρωμα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #45

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις