Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

ΑΦΙΕΡΩΜΑ HRtech: Οι βασικοί τομείς HRTech στον κόσμο της νέας AI – Part 3

Θα επικεντρωθούμε στους πιο κρίσιμους τομείς στον χώρο του HRTech, ενώ θα σας παρουσιάσουμε και μερικές Startups που ξεχωρίζουν παγκοσμίως αλλά και από το ελληνικό οικοσύστημα. 

Τα συστατικά και οι τομείς του HRTech εμπεριέχουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και λειτουργιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση διαφόρων πτυχών της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και είναι τα ακόλουθα:

 1. Διαχείριση μισθοδοσίας και αποζημιώσεων: Αντιμετωπίζει το θέμα των αποζημιώσεων των εργαζομένων, των παροχών και την επεξεργασία της μισθοδοσίας.
 2. Απόκτηση και διαχείριση ταλέντων: Περιλαμβάνει την πρόσληψη, την ένταξη και τη συνολική διαχείριση του εργατικού δυναμικού ενός οργανισμού.
 3. Aνάλυση εργατικού δυναμικού: Διακρίνεται για τη χρήση ανάλυσης δεδομένων με στόχο την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις, την απόδοση και την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού.
 4. Διαχείριση απόδοσης: Περιλαμβάνει εργαλεία και συστήματα για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των στόχων των εργαζομένων, των αξιολογήσεων απόδοσης και των μηχανισμών ανατροφοδότησης.
 5. Διαχείριση παροχών: Εμπεριέχει τη διαχείριση παροχών σε εργαζομένους, όπως ασφάλιση, συνταξιοδοτικά προγράμματα και προγράμματα ευεξίας.
 6. Εκπαίδευση και ανάπτυξη: Κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζομένους.
 7. Συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνων: Η διασφάλιση της τήρησης των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και ο μετριασμός των κινδύνων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.

Αυτά τα στοιχεία αποτελούν συχνά μέρος μεγαλύτερων σουιτών τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού, όπως τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου (HCM), τα οποία μπορούν να συμπεριλαμβάνουν υποσυστήματα για διάφορες λειτουργίες ανθρώπινου δυναμικού, όπως η πρόσληψη, η μάθηση και η διαχείριση αμοιβών. Οι Startups συνήθως επικεντρώνονται σε ένα τομέα από τους παραπάνω και στις περισσότερες των περιπτώσεων προσφέρουν πιο πλούσιες ή ευέλικτες λύσεις από μεγαλύτερες σουίτες εφαρμογών. 

Θα επικεντρωθούμε στους πιο κρίσιμους τομείς στον χώρο του HRTech, ενώ θα σας παρουσιάσουμε και μερικές Startups που ξεχωρίζουν παγκοσμίως αλλά και από το ελληνικό οικοσύστημα. 

Τεχνολογίες αιχμής στις προσλήψεις

Εστιάζοντας στον σημαντικό τομέα των προσλήψεων, δυνατότητες όπως η αντιστοίχιση υποψηφίων με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποιημένη διεργασία επιλογής στελεχών φέρνουν επανάσταση στη διαδικασία αρχικής επιλογής, ελέγχου και πρόσληψης. Αυτά τα χαρακτηριστικά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αναδιαμόρφωσης και βελτιστοποίησης της διαδικασίας πρόσληψης, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στους επαγγελματίες αλλά και στα τμήματα HR. 

Οι βασικές τεχνολογικές τάσεις και προσφορές από Startups και όχι μόνο αναφορικά με τις προσλήψεις περιλαμβάνουν:

 1. Έλεγχο βιογραφικού: Τα συστήματα που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αναλύσουν βιογραφικά σημειώματα και αιτήσεις, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό σχετικών προσόντων αλλά και αρχικής λίστας υποψηφίων. 
 2. Αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση υποψηφίων: Το λογισμικό προσλήψεων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί εξελιγμένους αλγόριθμους για την αυτόματη αντιστοίχιση των υποψηφίων με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, παρουσιάζοντας στους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού μια επιμελημένη ομάδα υποψηφίων των οποίων τα προφίλ ευθυγραμμίζονται στενά με τα καθορισμένα κριτήρια.
 3. Προληπτική επιλογή: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στο λογισμικό να «κυνηγά» προληπτικά τα καλύτερα ταλέντα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για την ταχεία ανάλυση τεράστιων δεξαμενών δεδομένων και τον εντοπισμό πιθανών υποψηφίων από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων sites και επαγγελματικών δικτύων.
 4. Αυτοματοποιημένη επιλογή: Το λογισμικό προσλήψεων τεχνητής νοημοσύνης αυτοματοποιεί τη διαδικασία επιλογής, ψάχνοντας αυτόματα το Διαδίκτυο για να εντοπίσει πιθανούς υποψηφίους από ποικίλες και εκτεταμένες δεξαμενές ταλέντων, εξορθολογίζοντας έτσι την αρχική φάση της πρόσληψης.
 5. Analytics και Insights: Οι συγκεκριμένες λύσεις παρέχουν πληροφορίες και αναλύσεις βάσει δεδομένων, δίνοντας τη δυνατότητα στις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις στρατηγικές στελέχωσής τους για βελτιωμένη αφοσίωση των υποψηφίων και συνολική αποτελεσματικότητα προσλήψεων.
 6. Chatbots για αφοσίωση υποψηφίων: Τα chatbots που βασίζονται σε AI μπορούν να παρέχουν αυτοματοποιημένες απαντήσεις σε ερωτήματα υποψηφίων, να προγραμματίζουν συνεντεύξεις και να βοηθούν στον αρχικό έλεγχο, βελτιώνοντας την εμπειρία των υποψηφίων σε όλη τη διαδικασία πρόσληψης.
 7. Ψυχομετρικά τεστ και κριτήρια συμβατής «κουλτούρας»: Εκτός από τις κλασικές διαδικασίες πρώτης επιλογής υποψηφίων, αρκετές Startups, μέσα στις οποίες και αρκετές ελληνικές, προσφέρουν μια ειδική διαδικασία συνεντεύξεων, ακόμα και παιχνιδιών, τα οποία αποκαλύπτουν πολλά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υποψηφίων, πιθανά soft skills αλλά και το επίπεδο συμβατότητας του συγκεκριμένου υποψηφίου με τις αξίες αλλά και την κουλτούρα της κάθε επιχείρησης. 

Ανάπτυξη ταλέντων

Μερικές φορές το ταλέντο που χρειάζεται η επιχείρηση βρίσκεται εντός των τειχών, αλλά σε γενικές γραμμές απαιτείται σημαντική προσπάθεια για να αναπτυχθεί. Και δεν πρόκειται μόνο για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου και μία επιτυχημένη διαδικασία ανάπτυξης ταλέντων, αλλά διακρίνεται για την εξατομίκευση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση.
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί σίγουρα να βοηθήσει σε αυτό, αφού κάθε εργαζόμενος θα μπορούσε να έχει τον δικό του προσωπικό βοηθό εκπαίδευσης, ο οποίος χτίζει τη μαθησιακή πορεία και υποστηρίζει την πορεία ανάπτυξής του, δημιουργώντας ακόμη και προσομοιώσεις μάθησης. Ας δούμε τις δυνατότητες που ανοίγονται για τα τμήματα HR στον συγκεκριμένο τομέα:

 1. Εξατομικευμένη μάθηση: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύσει τις δεξιότητες των εργαζομένων, τα μοτίβα μάθησης και τα δεδομένα απόδοσης ώστε να προτείνει εξατομικευμένο μαθησιακό περιεχόμενο και διαδρομές προσωπικής ανάπτυξης.
 2. Προσαρμοστικές πλατφόρμες μάθησης: Οι πλατφόρμες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν δυναμικά το εκπαιδευτικό υλικό και τις αξιολογήσεις με βάση την ατομική πρόοδο και τα κενά δεξιοτήτων, βελτιστοποιώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα.
 3. Μάθηση βασισμένη στην προσομοίωση: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαίδευση βασισμένη σε προσομοίωση, έτσι ώστε οι νέοι υπάλληλοι να μπορούν να εξασκήσουν και να αναπτύξουν συμπεριφορές σε ένα ασφαλές, ελεγχόμενο περιβάλλον, προετοιμάζοντάς τους για τον πελάτη και μειώνοντας την επιβάρυνση της υπάρχουσας ομάδας.
 4. Εκπαίδευση εικονικής πραγματικότητας (VR): Οι τεχνολογίες AI και VR προσομοιώνουν ρεαλιστικά σενάρια εκπαίδευσης, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να εξασκήσουν δεξιότητες σε ένα ασφαλές και «καθηλωτικό» περιβάλλον.

Παροχές σε εργαζομένους

Παρότι ο συγκεκριμένος τομέας είχε δει θετικά οφέλη και νέες δυνατότητες με τη χρήση ΑΙ εδώ και πολλά χρόνια, πλέον έχει αυτοματοποιηθεί και προσωποποιηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, λύνοντας τα χέρια των τμημάτων HR.

 1. Επιλογή και προτάσεις παροχών: Τα εργαλεία AI μπορούν να αναλύσουν τα δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα μοτίβα χρήσης των εργαζομένων ώστε να προσφέρουν εξατομικευμένες προτάσεις για πακέτα παροχών που ευθυγραμμίζονται με τις ατομικές ανάγκες κάθε εργαζόμενου.
 2. Συνολικές ανταμοιβές: Αυτό το τμήμα του κλάδου είναι αρκετά ώριμο και χρησιμοποιεί AI για μεγάλο χρονικό διάστημα, με εργαλεία που συγκεντρώνουν και αναλύουν έρευνες αποζημίωσης, προτείνουν επίπεδα αποζημίωσης ανάλογα με τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις αγορές, εντοπίζουν τους υπαλλήλους που μπορεί να παραιτηθούν λόγω ανταγωνιστικών και καλύτερων προσφορών και προτείνουν αυξήσεις.
 3. Ανάλυση αμοιβών: Οι αλγόριθμοι AI μπορούν να αναλύσουν τα δεδομένα της αγοράς, την απόδοση των εργαζομένων και άλλους σχετικούς παράγοντες ώστε να παράσχουν πληροφορίες για τον καθορισμό ανταγωνιστικών και δίκαιων πακέτων αποζημίωσης.
 4. Ανταμοιβές βάσει απόδοσης: Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναλύουν μετρήσεις απόδοσης και να παρέχουν συστάσεις για κίνητρα και προγράμματα αναγνώρισης βάσει απόδοσης.

Γενικές λειτουργίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Αυτοεξυπηρέτηση υπαλλήλων: Τα chabot συνομιλίας ή οι εικονικοί βοηθοί που βασίζονται σε AI μπορούν να χειριστούν συνήθεις ερωτήσεις ανθρώπινου δυναμικού, όπως αιτήματα άδειας, διευκρινίσεις πολιτικής και γενικές πληροφορίες ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχουν αυτόνομα εργαλεία και επίσης ενσωματωμένες λειτουργίες σε υπάρχουσες πλατφόρμες, ενώ πλέον με τη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε τις δικές σας.

Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αναλύσει μεγάλους όγκους δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού για να εντοπίσει τάσεις, μοτίβα και πληροφορίες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό του εργατικού δυναμικού, την αφοσίωση των εργαζομένων, τις μετρήσεις φθοράς και αποχωρήσεων αλλά και διαφορετικότητας.

HRTech Startups 

GoHire: Αυτή η πλατφόρμα λογισμικού προσλήψεων ενσωματώνει AI, αυτοματοποίηση, προγνωστική ανάλυση και μεγάλα δεδομένα για τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών πρόσληψης, τη βελτίωση της ποιότητας των προσλήψεων και της εμπειρίας των υποψηφίων.

Emi Labs: Ιδρύθηκε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας το 2017, προσφέρει έναν εικονικό βοηθό που βασίζεται σε AI για εργαζόμενους ανθρώπινου δυναμικού, επιτρέποντας στις εταιρείες να συμμετέχουν σε μια συνομιλία με κάθε αιτούντα για τον εντοπισμό ειδικευμένων ατόμων που επικυρώνουν δεξιότητες, προγραμματίζουν συνεντεύξεις και συλλέγουν έγγραφα.

Leena.ai: Mε έδρα τη Φινλανδία προσφέρει μια πλατφόρμα εμπειρίας εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας την παροχή υπηρεσιών HR και την αφοσίωση των εργαζομένων μέσω αυτοματισμού και εξατομίκευσης.

Vervoe: Ιδρύθηκε στην Αυστραλία το 2016, διαθέτει μια πλατφόρμα προσομοίωσης εργασίας με τεχνητή νοημοσύνη για αξιολογήσεις δεξιοτήτων, επιτρέποντας αμερόληπτες αποφάσεις πρόσληψης με βάση την αξία.

Gloat: Με έδρα το Ισραήλ έχει μια πλατφόρμα ταλέντων με τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντας στις εταιρείες να ταιριάξουν τους υπαλλήλους με εσωτερικές ευκαιρίες και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. 

Forma.ai: Mε έδρα τη Βόρεια Αμερική είναι η πρώτη λύση αποζημίωσης-μπόνους πωλήσεων στον κόσμο που καθοδηγείται από ένα συλλογικό μοντέλο δεδομένων, επιτρέποντας στους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να βελτιστοποιούν την αποζημίωση πωλήσεών τους. 

Beqom: Μια παγκόσμια εταιρεία λογισμικού διαχείρισης αποδοχών, με καταγωγή από την Αυστραλία, που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις μισθοδοσίας σε διάφορους κλάδους.

Personio: Εταιρεία λογισμικού HR με έδρα το Μόναχο που ιδρύθηκε το 2015. Προσφέρει ένα λογισμικό HR all-in-one που επιτρέπει στις ομάδες HR να αυτοματοποιούν τις διαδικασίες, να συγκεντρώνουν τα δεδομένα HR και να απελευθερώνουν χρόνο για πιο επιτελικές εργασίες. Η εταιρεία έχει 10.000 πελάτες σε όλη την Ευρώπη, 1.800 υπαλλήλους και 8 γραφεία σε όλο τον κόσμο.

Peakon: Eίναι μια πλατφόρμα δέσμευσης εργαζομένων η οποία ιδρύθηκε το 2014 στη Δανία και ειδικεύεται σε λύσεις ανατροφοδότησης εργαζομένων και ανάλυσης υποψηφίων.

Thrive Global: Εταιρεία τεχνολογίας «αλλαγής μοντέλου» με έδρα τη Νέα Υόρκη που ιδρύθηκε από την Arianna Huffington το 2016, προσφέροντας εταιρικές και ατομικές λύσεις ευημερίας και παραγωγικότητας.

JANZZ Technology: Με έδρα την Ελβετία και με παρουσία στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2008 και ειδικεύεται στις λεγόμενες σημασιολογικές δεξιότητες και την αντιστοίχιση θέσεων εργασίας, καθώς και στη χρήση σύνθετων δεδομένων για κάθε επάγγελμα. Οι καινοτόμες τεχνολογίες της εταιρείας, επιτρέπουν την ακριβή αντιστοίχιση ανθρώπων και θέσεων εργασίας συγκρίνοντας σχετικά κριτήρια. 

Ελληνικές HRTech Startups

Η Workable είναι μια ελληνική – παγκόσμια εταιρεία λογισμικού προσλήψεων που ιδρύθηκε το 2012. Παρέχει καινοτόμες λύσεις για προσλήψεις, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης αιτούντων για εργασία. Η πλατφόρμα της Workable έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις εταιρείες να εξορθολογίσουν τη διαδικασία πρόσληψης, από την ανάρτηση θέσεων εργασίας έως τη διαχείριση υποψηφίων και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Έχει γραφεία στην Αθήνα, το Λονδίνο, τη Βοστώνη και το Σαν Φρανσίσκο και εξυπηρετεί πάνω από 20.000 πελάτες σε 100+ χώρες.

Η Bryq είναι μια πλατφόρμα talent intelligence με έδρα την Ελλάδα και ιδρύθηκε το 2016. Βοηθά τις εταιρείες να λαμβάνουν ταχύτερες και εξυπνότερες αποφάσεις διαχείρισης ταλέντων, μετρώντας τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις γνωστικές ικανότητες.

Η Owiwi είναι μια πλατφόρμα αξιολόγησης ταλέντων από την Ελλάδα που ιδρύθηκε το 2014. Η εταιρεία προσφέρει μια πλατφόρμα βασισμένη στο παιχνίδι για την αξιολόγηση των soft skills των αιτούντων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις πρόσληψης. 

Η WorkEthix αποτελεί μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων προσλήψεων τεχνολογίας από την Ελλάδα με έδρα την Αττική. Στόχος της είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των αναγκών πρόσληψης των εταιρειών και του ταλέντου. H WorkEthix προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών, όπως διαδικτυακές κα κινητές αξιολογήσεις αλλά και συνεντεύξεις πρώτου γύρου για την αξιολόγηση των προσόντων και των δεξιοτήτων των υποψηφίων.

H Future Brain, που πρόσφατα ολοκλήρωσε τον 1ο γύρο χρηματοδότησης pre-seed από Έλληνες και ξένους angel investors, είναι μια B2B SaaS πλατφόρμα, ιδρύθηκε το 2023 και αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και του NLP αποκωδικοποιεί πρότυπα συμπεριφοράς, επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων, παρέχοντας απαράμιλλες γνώσεις και στοχευμένες προτάσεις για την οργανωσιακή κουλτούρα, τη δέσμευση, καθώς και τη δυναμική της ομάδας.

Η College Link συνδέει τα άτομα που αναζητούν εργασία με τους εργοδότες και παρέχουν συμβουλές σταδιοδρομίας και ακαδημίες ηλεκτρονικής μάθησης για να βοηθήσουν τα άτομα που αναζητούν εργασία να έχουν την ιδανική καριέρα. 

Η Startup Pathways είναι ένας ελληνικός οργανισμός που προσφέρει προγράμματα υποστήριξης και ενδυνάμωσης νεοφυών επιχειρήσεων, εστιάζοντας σε καινοτόμες πρωτοβουλίες και ανάπτυξη ταλέντων στην Ελλάδα.

H Workearly powered by Reatcode Group αποτελεί μια εκπαιδευτική υπηρεσία upskilling και reskilling για Τεχνολογικές και Business ειδικότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στα μεγαλύτερα tech hubs του κόσμου, συνεργαζόμενο με κορυφαίους οργανισμούς της Silicon Valley. 

LinkedIn Hiring Solutions
Πρόκειται για μια σουίτα προηγμένων εργαλείων πρόσληψης που επιτρέπει στις εταιρείες να βρίσκουν και να προσελκύουν κατάλληλους υποψηφίους. Η πλατφόρμα προσφέρει μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των LinkedIn Recruiter, Recruiter Lite και Jobs, για να βοηθήσει τις εταιρείες όλων των μεγεθών να ταιριάξουν τις ανοιχτές θέσεις εργασίας με τους σωστούς ανθρώπους, να διαχειριστούν τους κατάλληλους υποψηφίους και να βελτιώσουν τη διαδικασία πρόσληψης και όλα αυτά μέσα στο μεγαλύτερο επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο του κόσμου, το LinkedIn.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #46

Δείτε επίσης:

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις